Επικοινωνήστε μαζί μας :

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Ρουσσάκης Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Σάββα Σαββάκη 7, Τ.Κ. 71305
Ηράκλειο, Κρήτη - Ελλάδα

Τηλ: 2810.320753 - 6942.484471

info@toladakimas.gr   


Contact Us :

Webmaster: Roussakis Emmanouil
Address: 7 Savva Savvaki street, PC 71305
Heraklion, Crete - Greece

Tel: +30.2810.320753 - +30.6942.484471
 


info@toladakimas.gr