Δοχείο - Ελιά



Δοχείο - Ελιά


Δοχείο – ελιά

Δοχείο εμπνευσμένο από τον καρπό της ελιάς.

Από: Κελεσάκη Βάλια




















Bottle of olive shape
 

Bottle inspired by the fruit of the olive tree.

By: Kelesaki Balia